Pravidlá

Návrh nových pravidiel:

Všeobecné pravidlá:

II. liga

A.1 II.liga bude liga nad 30.rokov a budú dovolené dve výnimky v zápase, tak ako doteraz (súpiska bude obsahovať max. 30 hráčov + dvaja brankári).
A.2 zápasy budú rozhodovať dvaja rozhodcovia
A.3 každé mužstvo musí mať jedného stabilného brankára a jedného náhradníka
A.4 protest je možné podať max. do polčasu, za poplatok 50,- Eur, ak bude protest uznaný, poplatok sa vráti; ak bude protest neuznaný, poplatok ostáva v banku ligy.
A.5 štart hráča z I. ligy je povolený, ale bude zarátaný do výnimky.
A.6 na stránke budú uverejnené mob. čísla na vedúceho mužstva a aj jeho zástupcu, pre prípad výmeny zápasu.
A.7 zmeny v súpiskách bude možné urobiť v polovici nasledujúcej sezóny (10.-15.januára príslušného roka).
A.8 za nižšie tresty si hráč odsedí 2 minúty.
A.9 vyššie tresty v lige nebudú, za vyšší trest hráč automaticky ide do šatne, a po prezretí videozáznamu, mu bude oznámený dodatočný trest (stop na 1,2,3,4,5 zápasov a pod.).
A.10 v prípade porušenia nastáva kontumácia zápasu
A.11 hrací čas: 2 x 25 min.
A.12 každý účastník hraje na vlastné riziko.
A13. Hráči s hokejovou minulosťou sú povolení, ak neboli registrovaní posledných 15 rokov, alebo sú starší ako 50 rokov.
A14. Hráč ktorý dostane v zápase vyšší trest ma automaticky stopku na ďalší zápas.
A15. Hráč /výnimka/ , ktorý dostane v zápase vyšší trest má automaticky stopku na 2/dva/ zápasy.
A16. V sezóne 2019/20 prvé dve mužstva po základnej časti automaticky postúpia do I. Ligy.
A17. V sezóne 2019/20 bude play-off 1(1-6. mužstvo) a play-off 2(7-12.mužstvo), tak ako to bolo v minulej sezóne...
A18. V sezóne 2021/22 posledné mužstvo po základnej časti z I.ligy zostupuje do II.ligy. A prvé mužstvo po základnej časti z II. ligy postupuje do I. ligy.
A19. Posledná minúta v zápase:
        Ak je stav stretnutia o jeden gól, bude sa čas zastavovať.
A20. Čas dvojminútového trestu začína plynúť, po nástupe hráča na trestnú lavicu.