Popis

II.liga Čaňa je súťaž amatérskych hráčov nad 30 rokov, ale je možný štart dvoch hráčov do 30 rokov. Nie je povolený štart profesionálných hráčov, hráč I. ligy podlieha výnimke.

Hráči s hokejovou minulosťou sú povolení, ak neboli registrovaní posledných 15 rokov, alebo dovŕšili 50 rokov.V prípade porušenia nastáva kontumácia zápasu. Dve výnimky v zápase sa do odvolania nevzťahujú na brankára. Brankár z inej ligy (napr. I.liga) môže chytať iba za jedno družstvo Open Ligy. Ak nastúpi za dve družstvá v open lige jeden a ten istý brankár, zápas bude anulovaný .

Každé mužstvo môže mať na brankárskom poste 2 seniorov a jedného juniora. Nesmú však byť zaradený v zostave iného klubu. Súpisky hráčov jednotlivých klubov treba poslať na schválenie. Súpisky budú odsúhlasené jednotlivými družstvami(povinné).Prípadné pripomienky budú prerokované ešte pred sezónou, nebudú brané do úvahy počas sezóny(okrem protestov). Doplniť (zmeniť) súpisku bude možné od 10-15.januára príslušného roku.

Zápasy sa nebudú dať rušiť ani prekladať z ľubovoľných dôvodov..Akceptujeme to iba v jedinom prípade: musíte si to dohodnúť sami medzi sebou, zabezpečiť si náhradný ľad aj rozhodcov...v prípade že družstvo nepríde na zápas, nastáva kontumácia v prospech súpera a družstvo ktoré nepríde musí zaplatiť prenájom celého ľadu... Ak tak neurobí bude zo súťaže vylúčené..Berte to zodpovedne, rešpektujte súpera a aj rozhodcov.. pretože každý sa nejako prispôsobuje...!!!!!

Hracie dni:
Pondelok: 20:30-21:30 hod.
Piatok: 19:15-20:15 hod.
Sobota: 15:45-16:45 hod.
Sobota: 17:00-18:00 hod.
Nedeľa: 08:45-09:45 hod.
Nedeľa: 16:45-17:45 hod.

Pravidlá:
- Hrací hrubý čas: 2 x 25 min.
- Faul: faulujúci hráč si odsedí 2 minúty na trestnej lavici; ostatné tresty podľa ženských pravidiel IIHF.
- Hra do tela: zakázaná, bude sa to prísne sledovať a kontrolovať.

UPOZORNENIE:
- V prípade porušovania stanovených pravidiel, môže dôjsť k vylúčeniu mužstva zo súťaže.
- Každý účastník open ligy hraje na vlastné riziko

Manažér II.ligy: Peter Buchla

OPEN liga 30+ http://www.zimnystadioncana.sk/open-liga-cana-30+