Pravidlá ochrany súkromia | My Liga

Pravidlá ochrany súkromia

Dátum poslednej úpravy 25. mája 2018.


Keď používate naše služby, zverujete nám svoje údaje. Rozumieme, že ide o veľkú zodpovednosť a usilovne pracujeme na tom, aby sme vaše údaje ochránili a umožnili vám ich spravovať.


V týchto pravidlách ochrany súkromia zistíte, aké informácie zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a ako ich môžete upraviť, spravovať

Aké typy informácií zhromažďujeme

Keď sa prihlásite, zhromažďujeme tiež informácie, ktoré ukladáme do vášho účtu a s ktorými zaobchádzame ako s osobnými údajmi.

Veci, ktoré vytvárate alebo nám poskytujete

Keď si vytvoríte účet, poskytnete nám svoje osobné údaje, ktoré zahŕňajú vaše meno, heslo a photo. Do účtu môžete pridať tiež telefónne číslo a email.

Zhromažďované informácie, ako je napríklad e-mailová adresa, používame na priamy kontakt s vami.

Po prihlásení môžete informácie kedykoľvek skontrolovať a aktualizovať ich.

Zabezpečenie vašich údajov

Všetky služby spoločnosti A2WORKS majú integrované bezpečnostné funkcie, ktoré neustále chránia vaše informácie. Štatistiky, ktoré získavame počas spravovania služieb, nám pomáhajú zisťovať a automaticky blokovať bezpečnostné hrozby, aby sa k vám vôbec nedostali.